Datatips s.r.o. Kľúče Bezpečnostné vložky Systémy s generálnym kľúčom Datatips - profil firmy Linky Informacie Referencie Kontakt Novinky

Bezpečnostné zámky DOM, systém generálneho, hlavného a skupinového kľúča : Systémy s univerzálnym kľúčom

Sústava s univerzálnym kľúčom (systém hlavného kľúča) je vhodná a často doporučovaná majiteľom rodinných domov bez samostatných bytov, majiteľom administratívnych budov, malým a stredným podnikom a výrobným areálom. Priechodný univerzálny kľúč otvára a zatvára všetky existujúce vložky implantované v sústave, z ktorých každá sa otvára samostatným kľúčom odlišným od ostatných tak, že podriadené kľúče fungujú len v jednej prípadne v určitých totožných vložkách. Univerzálny kľúč teda v prípade potreby obsluhuje všetky vložky daného bezpečnostného systému.

Váš kľúč DOM - iba jeden na všetky dvere


Návrať naspäť