Datatips s.r.o. Kľúče Bezpečnostné vložky Systémy s generálnym kľúčom Datatips - profil firmy Linky Informacie Referencie Kontakt Novinky

Novinky - kľúče a vložky najvyššej triedy

Elektronický uzamykací systém

DOM Protector technológia: vyššia bezpečnosť, nižšie náklady, dlhšia životnosť, jednoduchá obsluha
kontrola vstupu - presným určením právomocí pre určené osoby v určený čas
flexibilita - okamžité riešenie pri strate kľúča alebo transpondéra
výhoda oproti mechanickým zámkom - pri zmene v hierarchii systému alebo strate transpondéra stačí použiť terminál (off-line), resp. Váš PC (on-line) a zmeniť prístupové práva zamestnancov na mieste za niekoľko sekúnd bez nutnosti dopraviť zámky k výrobcovi na prekódovanie.SKOMBINUJTE SVOJ EXISTUJÚCI BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM S ELEKTRONICKOU KONTROLOU BEZ KÁBLOV !


Nelimitovaný nezávislý elektronický bezkáblový uzamykací systém
kontroly vstupu


Rozhodnutie v prospech DOM Protector technológie:
kontrola vstupu - presným určením právomocí pre určené osoby v určený čas
flexibilita - okamžité riešenie pri strate kľúča alebo transpondéra výhoda oproti mechanickým zámkom - pri zmene v hierarchii systému alebo strate kľúča stačí na mieste použiť terminál, resp. Váš počítač a zmeniť prístupové práva zamestnancov
ľahká montáž a dohľad kontrolného systému z PC kdekoľvek na svete

Pri maximálnej bezpečnosti potrebuje užívateľ iba jeden aktivátor namiesto celého zväzku kľúčov!

- možnosť núdzového otvorenia zabuchnutých aj zamknutých dverí
- ľahká bezkáblová montáž bez zásahov do dverí a kľučiek - rozmery totožné s mech. vložkou
- dohľad kontrolného systému z PC kdekoľvek na svete
- pri maximálnej bezpečnosti potrebuje užívateľ iba jeden aktivátor namiesto celého zväzku kľúčov!


jednoduchá kombinácia mechanického kľúča a elektronickej kontroly - ELS

ELS bezpečnostná vložka
bezpečnostná vložka DOM Protector

Vstup je umožnený kombináciou mechanických kľúčov, elektronických bezbatériových transpondérov, magnetickou kartou ( slúži aj ako platobná karta ) a stenových snímačov.

DOM Protecor bezp. vložka je vybavená batériou (jej vybitie je signalizované) a preto je nezávislá od akéhokoľvek iného zdroja energie - bezproblémové fungovanie.Jednoduché rozšírenie a doplňovanie systému v budúcnosti pri náraste počtu dverí.

Dĺžka vložky na mieru podľa hrúbky dverí ( 61-161mm).

Master Card - na inicializáciu systému

Strata kľúčov alebo elektr. transpondérov už nie je problémom. Systém DOM Protector ponúka výnimočný stupeň flexibility: môže sa meniť( pri strate kľúča alebo el. transpondéra) a rozširovať(pri prijatí nového zamestnanca, pri krátkodobom zastupovaní), ako a kedy potrebujete.


MASTER CARD

PROGRAM CARD
Program - Card - na zadefinovanie a zmeny v prístupových právach zamestnancov

Početné funkcie :
organizovanie, kontrola a dohľad nad všetkými vstupmi v objekte


posledných 750 vstupov je zaznamenávaných
evidencia dochádzky a získavanie časových údajov pohodlným a prehľadným software-om

sledovanie obsadenosti, voľne definovateľné časové zóny, kalendár

automatický prechod na letný a zimný čas

platby magnetickou kartou

Tac transpondér - elektronický vstup v najčistejšiej forme: bezbatériový pasívny transpondér slúži ako aktivátor na všetky DOM Protector vložky a čítacie zariadenia, je chránený proti falšovaniu.

Jednoduchá manipulácia prebieha priložením transpondéra, ktorý je odolný proti poškodeniu.

K systému DOM Protector môže byť vydaných až 3000 rôznych transpondérov.

Transpondér obsahuje jediný,neopakovateľný kód a vstupné práva sú definované programovaním. Jeho počet závisí od počtu zamestnancov, ktorí budú mať prístup do príslušných miestností opatrených elektr. zámkami.

Výhoda v porovnaní s podobnými typmi ponúkanými inou značkou - bezbatériový transpondér s neohraničenou dobou použiteľnosti!

Bezp. vložka DOM Protector je použiteľná aj v exteriéri, neprekážajú jej vplyvy počasia!


terminál ELS-P-PG1
S programovacím terminálom je dodávaný aj základný software, ktorý pracuje pod operačným systémom Windows 95/98/2000, NT,XP v niekoľkých svetových jazykoch.

Iba jednoduché preprogramovanie je potrebné namiesto výmeny zámkov.

31 voľne definovateľných časových zón, až tri časové intervaly na každý deň.

32. zóna pevne definovaná - bez obmedzenia, časové zóny sú štruktúrované na týždňovej báze

Operačná teplota -20°C až +55°C

Návrať naspäť